Koordynatorem zawodów z ramienia OLR podczas zawodów Robo Elektryk Day 2017 będzie Pan Roland Zimek

 

Skład Komisji Sędziowskiej tworzą

- Pan Marek Mendel
- Pan Łukasz Jurek
- Pani Anna Stanisławska
- Pan Tomasz Tomczak
- Pan Artur Rapiński
- Pan Janusz Podolak
- Pan Przemysław Piłatowicz