08:00– 9:00 Rejestracja drużyn.

09:00 - 09.15 Przywitanie uczestników oraz losowanie grup.

 

09:20 – Rozpoczęcie konkurencji Lego Sumo (roboty znajdują się w parku zamkniętym).


11.30 - 12.15 Przerwa na przebudowę robota 45 min.


12:25 – Rozpoczęcie konkurencji Lego
Line Follower (roboty znajdują się w parku zamkniętym).


14:30 – Uroczyste zakończenie zawodów. Podsumowanie III sezonu Opolskiej Ligi Robotów.


Prosimy o terminową rejestrację drużyn.

Podczas turnieju terminy poszczególnych etapów mogą ulec zmianie.