Szanowni Państwo

Mając na uwadze dobro naszych zawodników, opiekunów, trenerów oraz umożliwienie udziału w rozgrywkach Opolskiej Ligi Robotów wszystkim zainteresowanym drużynom, a także kierując się Państwa prośbami dotyczącymi zmiany terminu zawodów Zarząd Opolskiej Ligi Robotów postanowił przenieść zawody, które miały się odbyć w dniu 24 marca 2020 r. na dzień 21 kwietnia 2020 r.
Dotychczasowe zgłoszenia przesłane na marcowe zawody zachowują ważność.