Szanowni Państwo

 

Dokonaliśmy na Państwa wniosek zmiany w zapisie regulaminu. Dotyczy on możliwości korzystania z nagrań wideo przez sędziego w procesie podejmowania przez niego wszelkich decyzji. Odpowiedni zapis znajduje się w punkcie 9 regulaminu w dziale Zasady rozgrywania konkurencji - Wstęp.

Przychylamy się również do Państwa prośby o możliwość zgłoszenia przez drużynę w danej konkurencji większej liczby robotów. Informujemy, że jedna drużyna może zgłosić maksymalnie dwa roboty w danej konkurencji jeżeli składa się z co najmniej dwóch zawodników oraz ich roboty nie stanowią identycznych konstrukcji.

 

Pozdrawiamy OLR